ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie opatrovateľskej služby SANATIO MANUS má ambíciu byť jedno z najmodernejších zariadení na území Slovenskej republiky poskytujúce zdravotno-sociálne služby, v modernom komplexe na tej najvyššej úrovni.

projekt1