Poklepanie
základného
kameňa stavby
SANATIO MANUS

"Vo štvrtok 9. mája 2024 sa za prítomnosti
významných hostí poklepával základný kameň stavby
zariadenia opatrovateľskej služby SANATIO MANUS."
projekt
ruky
shape

O NÁS

Víziou občianskeho združenia SANATIO MANUS je poskytovať komplexnú pomoc a podporu deťom, dospelým, seniorom, rodinám a ľuďom v rôznych životných situáciách.

Našim cieľom je poskytovať sociálne služby a zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľom sociálnych služieb v regióne, kde takáto pomoc absentuje. Poskytovať dostupné sociálno-zdravotné služby v súlade s potrebami komunity a pracovať na neustálom zlepšovaní všetkých poskytovaných služieb, pružne reagovať na inovácie a postupy.

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť bude dostupnejšia a adresnejšia.

Viac o nás
ruky2

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

projekt

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie opatrovateľskej služby SANATIO MANUS má ambíciu byť jedno z najmodernejších zariadení na území Slovenskej republiky poskytujúce zdravotno-sociálne služby, v modernom komplexe na tej najvyššej úrovni.