Poklepanie základného kameňa stavby SANATIO MANUS

Vo štvrtok 9. mája 2024 sa za prítomnosti významných hostí poklepával základný kameň stavby zariadenia opatrovateľskej služby SANATIO MANUS. Slávnostného aktu sa zúčastnili predseda občianskeho združenia Peter Lašťák, starosta obce Rabčice Mgr. Gabriel Vons, starosta obce Zubrohlava Lukáš Remeš a starosta obce Oravská Polhora Ing. Michal Strnál. Spolu s duchovným otcom d.p. Blažejom Dibdiakom tak symbolicky započali stavbu nadčasového zariadenia rodinného typu vsadeného v krásnej lokalite s výhľadom na okolité kopce, v zastavanej časti obce s úmyslom svojich klientov neizolovať, ponúknuť im aktívny, zdravý a zmysluplný životný štýl, ktorý sa vymyká zaužívaným štandardom poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti. Výstavba zariadenia opatrovateľskej služby SANATIO MANUS je financovaná Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

projekt1