SANATIO MANUS O.Z.

Ak sa Vám činnosť nášho združenia páči, podporte nás dobrovoľným príspevkom alebo 2% z daní.

bank

IBAN: SK68 7500 0000 0040 3209 6762

info

SANATIO MANUS o.z.

Registrované na MV SR dňa 01.11.2022 VVS/1-900/90-65622

Rabčice 626, 029 45 Rabčice

IČO: 55144080

DIČ: 2122032308

email

+421 905 544 454

sanatiomanus@gmail.com